/رنگ آمیزی نمای ساختمان

رنگامیزی نما و سطوح خارجی ساختمان در ارتفاع به شیوه کار با طناب ROPE ACCESS

رنگامیزی نما ، رنگ کردن نما ،رنگامیزی نمای ساختمان

نقاشی و رنگامیزی نمای بیرونی ساختمان در ارتفاع بدون نیاز به داربست به روش دسترسی با طناب 

شامل رنگامیزی برج ها ، رنگامیزی سطوح سیمانی ،رنگامیزی نمای آجری ،رنگامیزی نمای کنیتکس ،رنگامیزی دیوار ،رنگامیزی پنجره ،رنگامیزی چهر چوب پنجره ها و ... .

رنگ نمای بیرونی ساختمان ، رنگامیزی نمای بیرونی ساختمان ، قیمت رنگ نمای ساختمان ،  رنگامیزی نمای بیرونی ویلا ،رنگ مخصوص نما ،رزین آجر نما 

مراحل رنگامیزی نمای خارجی در ارتفاع :

رنگامیزی نما

 

رنگ آمیزی نمای ساختمان ، قیمت رنگ نمای خارجی ساختمان ،قیمت دقیق رنگامیزی نما ،قیمت رنگ مخصوص نمای ساختمان ،انواع رنگ نما ،رنگ نانوی نمای ساختمان ،

رنگامیزی در صنعت به روش دسترسی با طناب :

6 resize 

رنگامیزی صنعتی : اجرای فرآیند رنگامیزی در کلیه نقاط غیر قابل دسترس و یا مکانهایی که امکان نصب داربست ندارند در ارتفاع به روش دسترسی با طناب مانند : رنگامیزی تاسیسات صنعتی و پالایشگاهی ،رنگامیزی سازه های صنعتی ،رنگامیزی بونکرها ،رنگامیزی سکوهای نفتی در دریا و ... .

 82 resize4 resize

 

 

 

 

 

  اجرای رنگ نمای ساختمان ، نقاشی نمای بیرونی ساختمان ، قیمت رنگ مخصوص نمای ساختمان ،رنگ نمای ساختمانی سیمانی ،

مراحل رنگامیزی صنعتی در ارتفاع به روش راپل :

 

لازم به توضیح است که خدمات گروه کار در ارتفاع پارس راپل به روش دسترسی با طناب بدون نیاز به داربست و بالابر انجام می شود و کلیه پرسنل اجرایی کار در ارتفاع دارای بیمه نامه با نام مسئولیت (حوادث) به شماره ... می باشند و صدمات احتمالی وارده به پرسنل پیمانکاردر حین فرآیند اجرا به عهده گروه کار در ارتفاع پارس راپل  بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال ایمنی و صدمات ناشی از این قرارداد ندارد . کلیه خدمات ارایه شده توسط گروه کار در ارتفاع پارس راپل دارای ضمانتنامه کتبی میباشد .

 

در صورت تقاضای کارفرمایان محترم ،جهت اعلام قیمت خدمات نمای ساختمان ، کارشناسان کار در ارتفاع پارس راپل از محل پروژه بازدید رایگان به عمل آورده و مشاوره لازم (ارایه دیتایل ،هزینه کار ،مدت انجام کار و زمان شروع کار و ...) به صورت کاملا رایگان ارایه خواهد شد .


 

مسئول فنی : 0353-147-0938


با تشکر و تقدیم احترام

گروه کار در ارتفاع پارس راپل